Ankieta dot. potrzeb przewozowych mieszkańców

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety PKS Częstochowa S.A., dotyczącej potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Miedźno.

Wszystkie zgłoszone propozycje będą uwzględniane przy tworzeniu nowego rozkładu jazdy autobusów na terenie Gmin: Lipie, Miedźno, Opatów, Popów, tworząc optymalną siatkę połączeń komunikacyjnych Powiatowych i Gminnych oraz węzły przesiadkowe.

Link do ankiety: http://www.pks-czestochowa.pl/dla-podroznych/aktualnosci/harum-eos-provident

Do góry