Gmina Miedźno najlepsza w powiecie kłobuckim w rankingu „Rzeczpospolitej”

25 listopada br. redakcja dziennika „Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki tegorocznej XVIII edycji Rankingu Samorządów. Pośród 1523 gmin wiejskich w kraju nasza gmina sklasyfikowana została na 109. miejscu. Uzyskaliśmy najlepszy wynik punktowy spośród wszystkich gmin w powiecie kłobuckim i jednocześnie drugi w całym subregionie częstochowskim!

 

25 listopada br. redakcja dziennika „Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki tegorocznej XVIII edycji Rankingu Samorządów. Pośród 1523 gmin wiejskich w kraju nasza gmina sklasyfikowana została na 109. miejscu. Uzyskaliśmy najlepszy wynik punktowy spośród wszystkich gmin w powiecie kłobuckim i jednocześnie drugi w całym subregionie częstochowskim!

Ogólnopolski Ranking Samorządów Rzeczpospolitej 2022 potwierdził tym samym, że kolejny rok z rzędu znaleźliśmy się w czołówce najlepiej zarządzanych gmin w kraju. Tych, które dobrze dbają o zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy.

Zgodnie bowiem z przyjętą metodologią opracowywania zestawienia, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach, jak trwałość ekonomiczna, trwałość środowiskowa, trwałość społeczna oraz w zakresie jakości zarządzania.

Kryteria oceny obejmują pięćdziesiąt wskaźników. Źródłem danych są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Co warte podkreślenia, pomimo ogólnie niższej pozycji niż przed rokiem (49. miejsce) w tegorocznym rankingu uzyskaliśmy wyższą punktację. Wtedy wskaźnik wynosił 52,26 punktów, a obecnie - 53,88. Świadczy to tym samym o ciągłym progresie w podnoszeniu jakości życia naszych mieszkańców.

Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane jest w podziale na trzy główne kategorie: gminy wiejskie, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Z powiatu kłobuckiego w drugiej z tych kategorii sklasyfikowano oczywiście Krzepice i Kłobuck.

1. MIEDŹNO - 53,88 pkt i 109 miejsce (GW)
2. Lipie - 40,48 pkt i 527 miejsce (GW)
3. Przystajń - 39,63 pkt i 590 (GW)
4. Popów - 39,37 pkt i 605 miejsce (GW)
5. Krzepice - 37,13 pkt i 406 miejsce (GMiMW)
6. Wręczyca Wielka - 35,53 pkt i 871 miejsce (GW)
7. Panki - 33,16 pkt i 1054 miejsce (GW)
8. Opatów - 31,9 pkt i 1163 miejsce (GW)
9. Kłobuck - 29,71 pkt i 734 miejsce (GMiMW)

Jakie szczegółowe wskaźniki poddane były ocenie?

„Trwałość ekonomiczno-finansowa” obejmowała wskaźniki dotyczące zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami czy te dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

„Trwałość społeczna" to te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brano pod uwagę zarówno „twarde" dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

„Trwałość środowiskowa” kładła nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowania do zmian klimatycznych, choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcji emisji spalin i smogu.

Ponadto sprawdzono jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Do góry