Gmina Miedźno wsparła „Parkitkę”

Gmina Miedźno przekazała Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie dotację w kwocie 40.000,00 zł.

Przekazane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu aparatów do dializoterapii dla pacjentów z niewydolnością nerek z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażaniem wirusem SARS-CoV-2. Kwota ta została wygospodarowana ze środków przeznaczonych na promocję Gminy, zaplanowanych w budżecie na rok 2020. Udzielona, na pisemną prośbę dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego pomoc, jest odpowiedzią na realne potrzeby szpitala i służb medycznych.

Zakupiony sprzęt wspomoże szpital w leczeniu osób zarażonych wirusem, natomiast po ustaniu pandemii będzie służył pacjentom z chorobami przewlekłymi nerek.

Do góry