Już jest! Pierwszy numer naszego biuletynu samorządowego

Szanowni Mieszkańcy,

oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer biuletynu samorządowego, w którym można przeczytać o najważniejszych wydarzeniach oraz inicjatywach społeczno-kulturalnych, jakie miały miejsce na terenie gminy w ciągu kilku ostatnich miesięcy.

Kolejne numery będą wydawane co kwartał. Pozwoli to tym samym na bieżące i, co równie ważne, systematyczne relacjonowanie wszystkich tych spraw, które są istotne dla naszej społeczności.

Czasy mamy niezwykle niespokojne. Od roku mierzymy się z wcześniej nieznanymi problemami i emocjami, które nacechowane są troską i niepokojem o zdrowie własne i bliskich nam osób. To ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Dlatego proszę, dbajmy o siebie nawzajem, a w szczególności o naszych seniorów.

Ostatni okres to także coraz to nowe zadania i wyzwania stojące przed samorządem. Pomimo zawirowań opanowaliśmy kryzysową sytuację zdrowotną w instytucjach publicznych. Zarówno urząd gminy, jak i podległe mu jednostki na bieżąco realizują swoje zadania i świadczą usługi na rzecz mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, iż nakładane obostrzenia wpływają na bezpośrednią obsługą interesantów. Za wszelkie przejściowe trudności w obsłudze pragnę przeprosić i prosić jednocześnie o wyrozumiałość.

Wszyscy wspólnie pracujemy na wizerunek naszej gminy, wspólnie dbamy o to, aby żyło nam się lepiej oraz by nasza gmina z każdym dniem rozkwitała coraz bardziej, zarówno w obszarze gospodarczym, jak i kulturalnym. Wynikiem tych starań w minionych dwóch latach zainwestowaliśmy prawie 15 milionów złotych w nasz wspólny majątek. Ten rok będzie pod tym względem jeszcze bardziej wyjątkowy.

Rozsądne gospodarowanie środkami publicznymi, pozyskanie kilkunastu milionów złotych z funduszy unijnych i krajowych pozwoli nam tylko w tym roku zrealizować zadania warte ponad 16 milionów złotych. Za tę kwotę przebudujemy kilometry ulic i chodników, kompleksowo wyremontujemy szkołę w Mokrej, remizy strażackie czy też powstanie nowa świetlica na potrzeby sołectwa w Izbiskach. W końcu rozpoczniemy tak długo oczekiwaną przez wszystkich modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy. To największe obecnie w skali kraju tego typu zadanie, które podniesie nie tylko komfort życia, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa.

Te wszystkie sprawy, które poruszyłem wyżej, przedstawiamy i szeroko omawiamy na łamach biuletynu. Chciałbym serdecznie zaprosić organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz mieszkańców do współpracy przy jego tworzeniu. Zarówno w zakresie propozycji kolejnych, wartych poruszenia tematów, jak i bezpośrednio w pracy nad treścią.

Życzę przyjemnej lektury i jeszcze przyjemniejszych, radosnych, rodzinnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkanocnych.

Piotr Derejczyk
Wójt Gminy Miedźno

Do góry