Nowe godziny otwarcia GPSZOK

Informujemy, że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedźnie czynny będzie we wtorki w godzinach 09.00 – 18.00.

W związku z zaostrzeniem norm dotyczących segregacji, przed oddaniem odpadów należy skontaktować się z pracownikiem urzędu gminy:

tel. 34 310 69 71

Do góry