Pan Dariusz Bednarski dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą

14 kwietnia br. roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą. Zgodnie z decyzją komisji konkursowej rekomendację otrzymał pan Dariusz Bednarski.

20 kwietnia wójt Piotr Derejczyk zarządzeniem nr 36/2022 powierzył mu stanowisko dyrektora na czas od 1 września br. do 31 sierpnia 2027 roku.

1 czerwca w urzędzie gminy odbyła się oficjalna uroczystość i wręczenie aktu powierzenia kierownictwa ZSP w Ostrowach nad Okszą panu Dariuszowi Bednarskiemu na kolejne pięć lat.

Serdecznie gratulujemy.

Do góry