Pani Anna Kuras nowym Sekretarzem Gminy Miedźno

Z dniem 1 czerwca br. wójt Piotr Derejczyk powierzył pani Annie Kuras stanowisko Sekretarza Gminy Miedźno. Powołanie odbyło się w ramach awansu wewnętrznego, przewidzianego w art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Nowa sekretarz ma dziesięcioletnie doświadczenie w pracy samorządowej. Swoją karierę w naszym urzędzie rozpoczęła w lipcu 2012 roku jako stażystka w referacie organizacyjnym, zajmując się obsługą sekretariatu i biura podawczego urzędu.

W tymże referacie pracowała do dnia powołania jej na stanowisko sekretarza. Najpierw w 2016 roku została podinspektorem, a w październiku 2018 roku awansowała na stanowisko zastępcy Kierownika
Referatu Organizacyjnego.

W międzyczasie, od końca maja 2017 roku, powierzono jej również funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, którą to sprawuje po dziś dzień.

- Pani Anna Kuras przez cały okres pracy w Urzędzie Gminy Miedźno wykazywała się znaczną wiedzą z zakresu administracji samorządowej. Cechuje ją znakomita organizacja pracy. O jej wyborze zadecydowały nie tylko umiejętności, wiedza i doświadczenie, ale również cechy charakteru i znajomość urzędu. To osoba kompetentna, samodzielna, dokładna, rzetelna, odpowiedzialna i komunikatywna - podkreśla wójt Piotr Derejczyk.

Do góry