Pomagamy pozyskać dofinansowania z programu "Czyste Powietrze”. Gminny punkt wznowił stacjonarną obsługę interesantów

Dzięki działalności gminnego punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” wsparcie w pozyskaniu dofinansowania na wymianę starych pieców i termomodernizację budynków mieszkalnych uzyskało już siedemdziesiąt sześć gospodarstw domowych.

 

Pod koniec lipca 2019 roku program „Czyste Powietrze” uległ zmianom, dzięki którym umożliwiono samorządom udział w procesie jego wdrażania. Gmina Miedźno była jedną z pierwszych w województwie śląskim, która przystąpiła do współpracy przy realizacji programu. Wójt Piotr Derejczyk stosowną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał już 1 sierpnia 2019 roku.

Na podstawie jej zapisów w urzędzie gminy powstał punkt konsultacyjny, gdzie odpowiednio przeszkoleni pracownicy udzielają kompleksowej informacji w zakresie komplementowania niezbędnej dokumentacji, sposobu obliczenia dochodu czy wypełniania wniosku. Dokonują również jego wstępnej weryfikacji oraz finalnie przyjmują wnioski o dofinansowanie. Dzięki temu znacząco poprawił się dostęp mieszkańców do proponowanej w programie „Czyste Powietrze” oferty.

Od momentu uruchomienie punktu na terenie Gminy Miedźno, za jego pośrednictwem mieszkańcy złożyli już siedemdziesiąt sześć wniosków. To bardzo dobry wynik zważywszy na fakt, iż przez ponad rok (z powodu pandemii) działał on w mocno ograniczonym zakresie. Obsługa interesantów odbywała się głównie kanałami teleinformatycznymi. Z dniem 1 czerwca tego roku punkt konsultacyjno-informacyjny przywrócił stacjonarną obsługę interesantów.

- Byliśmy jedną z pierwszych gmin w województwie, które zdecydowały się na podpisanie porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”. Ta dobra współpraca zaowocowała zwiększeniem zainteresowania mieszkańców programem, co ma oczywisty wpływ na poprawę jakości powietrza w naszej gminie. Liczę, że wznowiona działalność punktu i przywrócenie obsługi w pełnym zakresie spowodują, że w kolejnych miesiącach z jego usług skorzysta jeszcze większa liczba mieszkańców niż dotychczas – zachęca i zaprasza wójt Piotr Derejczyk.

Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z fachowej pomocy i doradztwa mogą zgłaszać się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10 do 15. Z pracownikami punku informacyjno-konsultacyjnego można skontaktować także, dzwoniąc pod numer telefonu 34 317 81 00 lub 34 317 80 10.

Do góry