Przebudowa dróg gminnych na Starym Miedźnie. Założenia inwestycji przygotowane

Rozbudowa dróg gminnych w Miedźnie: ulicy Kazimierza Wielkiego, ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Zygmunta Starego, ulicy Mieszka I, ulicy Zygmunta Krasińskiego, ulicy Bolesława Prusa, ulicy Władysława Jagiełły oraz odcinek łączący ulicę Władysława Jagiełły z miejscowością Władysławów to kolejne duże zadanie drogowe na terenie naszej gminy, na które przygotowany został już program funkcjonalno-użytkowy.

Nakreślone zostały w nim założenia całego projektu, które przy ogłoszeniu przetargu posłużą wykonawcom do sporządzenia projektu budowlanego i późniejszej realizacji inwestycji.

Planowana inwestycja na tzw. Starym Miedźnie jest bardzo duża. Łącznie przewidujemy przebudowanie odcinków dróg gminnych na długości ponad 9,2 kilometra. Docelowo całe zadanie podzieliliśmy na sześć mniejszych etapów.

Etap pierwszy to prace na ulicy Władysława Jagiełły, od ulicy Leśnej do ulicy Bolesława Prusa, na długości 1525 metrów oraz na ulicy Mieszka I - 207 metrów.

Etap drugi obejmie ulicę Bolesława Prusa oraz ulicę Władysława Jagiełły od drogi gminnej 656017 S do drogi gminnej 656033 S. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy w pierwszym przypadku wynosi 1400 metrów, a w drugim 710 metrów. Etap trzeci to ulice Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego oraz Zygmunta Starego. Będą one modernizowane odpowiednio na długościach 375 metrów, 122 metrów oraz 498 metrów.

Etap czwarty to inwestycja na ulicy Władysława Jagiełły od dróg gminnych 656033 S i 656023 S do drogi powiatowej 2026 S. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 1535 metrów.

Etap piąty obejmie przebudowę ulicę Zygmunta Krasińskiego na długości 809 metrów. Przewidziane jest także włączenie jej do drogi wojewódzkiej nr 491.

Etap szósty to modernizacja 2030 metrów drogi gminnej 656033 S, łączącej ulicę Władysława Jagiełły z drogą powiatową 2027 S.

Program funkcjonalno-użytkowy zakłada dostosowanie powyższych odcinków do obecnych standardów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności, komfortu eksploatacji i estetyki. Szerokość jezdni zostanie ujednolicona. Powstaną chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy na posesje, odwodnienie szlaków oraz utwardzone pobocza. Modernizacji poddane będą także kanały technologiczne, a ponadto zadbamy o oświetlenie uliczne. Zamontujemy łącznie 326 nowych latarni z oprawami LED.

Do góry