Sołtys Borowej uhonorowany. Serdecznie gratulujemy!

Sołtys Borowej Konstanty Szczypiór został uhonorowany odznaką „Zasłużony

dla Rolnictwa”. Dzisiaj w Mykanowie wręczyli mu ją II Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz i Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska podczas uroczystości z okazji Dnia Sołtysa, zorganizowanej pod patronatem Marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Odznaka „Zasłużony dla rolnictwa” przyznawana jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

Konstanty Szczypiór to sołtys, który jest zawsze do dyspozycji, służy radą i pomocą mieszkańcom oraz wspiera rolników i lokalne organizacje społeczne. Cieszy się ich wielkim zaufaniem, czego najlepszym dowodem jest, że tę ważną funkcję sprawuje nieprzerwanie już od szesnastu lat.

Urodził się w 1954 roku w Borowej. W tej miejscowości w latach młodości prowadził wraz ze swoimi rodzicami kilkuhektarowe gospodarstwo rolne, nastawione głównie na uprawę zboża. On sam uzyskał średnie wykształcenie zawodowe na kierunku budownictwa. To zaowocowało założeniem firmy remontowo-budowlanej. Działalność tę prowadzi już od czterdziestu lat. Obecnie przedsiębiorstwo zatrudnia sześć osób. Jego prywatnym hobby jest natomiast hodowla gołębi.

Wielka aktywność na niwie samorządowej zaowocowała przed dwoma laty nominacją w konkursie „Mistrzowie Agro” w kategorii Sołtys Roku – największego plebiscytu wiejskiego i rolniczego w Polsce, który w województwie śląskim był prowadzony przez „Dziennik Zachodni” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Od 2007 roku, gdy po raz pierwszy powierzono mu stery sołectwa w Borowej, dzięki dobrej współpracy z mieszkańcami, Radą Sołecką, radnymi i władzami gminy w miejscowości zrealizowano wiele ważnych inwestycji.

Przede wszystkim blask odzyskało centrum wsi, które poddane zostało kompleksowej rewitalizacji. Park w Borowej stał się reprezentacyjnym miejscem w skali całej gminy i piękną przestrzenią do uprawiania sportów, rekreacji i wypoczynku. To tam odbywa się największy event Gminy Miedźno - „MidSummer Week” - który każdego roku przyciąga do miejscowości tysiące spragnionych dobrej rozrywki mieszkańców z terenu całego powiatu kłobuckiego.

Na atrakcyjność Borowej wpłyną także realizowane obecnie inwestycje. Gruntowną przebudowę i termomodernizację przechodzi remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek dostosowany zostanie do potrzeb społeczności lokalnej. Powstanie w nim centrum kultury i integracji wsi. Po przebudowie służyć będzie zarówno strażakom, jak i innym organizacjom społecznym. Stanie się reprezentacyjnym miejscem spotkań. Poprawi się znacząco nie tylko estetyka obiektu i jego efektywność energetyczna. Projekt obejmuje bowiem także zagospodarowanie przylegającego do remizy terenu.

Dopełnieniem tych inwestycji będzie ukończenie przebudowy w najbliższych trzech latach siedmiu ulic w miejscowości. Modernizacji poddane są odcinki o długości ponad 4,1 kilometra w ciągach ulicy Głównej, ulicy ks. A. Morawca, ulicy Wesołej, ulicy Nadrzecznej, ulicy Sosnowej, ulicy Dębowej i ulicy Brzozowej. Dzięki temu przedsięwzięciu poprawi się znacząco bezpieczeństwo. Szlaki zyskają nowe nawierzchnie, chodniki i powstanie infrastruktura towarzysząca.

Nieoceniona była również pomoc Konstantego Szczypióra przy przygotowaniu i realizacji projektu unowocześnienia i rozbudowy gminnej infrastruktury oświetleniowej. W wyniku zawartego w 2021 roku kontraktu na terenie całej Gminy Miedźno powstanie blisko 1900 opraw LED. Oświetlą one 74 km
dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Do góry