Wnioski o przyznanie pomocy suszowej

Wójt Gminy Miedźno informuje o wystąpieniu na terenie Gminy Miedźno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza.

W związku z tym rolnicy od dnia 03.07.2019 r., u których  wystąpiły straty w uprawach i płodach rolnych mogą składać wnioski w celu oszacowania wysokości strat spowodowanych przez suszę. Warunkiem przystąpienia przez komisję do szacowania strat jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku przez producenta rolnego i stwierdzenie szkód w  prawach przed ich zbiorem lub likwidacją oraz złożenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych.

We wniosku należy wykazać wszystkie uprawy – nawet te, w których nie wystąpiły szkody wpisując stopień szkód równy „0”). Powierzchnia poszczególnych upraw podana przez rolnika musi być zgodna z powierzchnią deklarowaną we wniosku o dopłaty obszarowe do ARiMR. Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym można pobrać na stronie Gminy Miedźno lub w Urzędzie Gminy Miedźno w pokoju numer 14.

Wnioski należy składać do 31 lipca br. w Urzędzie Gminy Miedźno, w pokoju numer 11 lub 14.

Do góry