Wykonawcy wybrani. Przetarg na modernizację remiz w Borowej i we Władysławowie rozstrzygnięty

Wkrótce rozpoczną się prace budowlane przy kompleksowej modernizacji kolejnych dwóch gminnych obiektów. Gruntowne remonty czekają remizy w Borowej i we Władysławowie.

 

Zakres prac będzie niezwykle szeroki. Budynki dostosowane zostaną bowiem do potrzeb społeczności lokalnych. Stworzymy w nich centra kultury i integracji wsi. Po przebudowie będą służyć zarówno strażakom, jak i innym organizacjom społecznym z terenu naszej gminy. Staną się reprezentacyjnymi miejscami spotkań mieszkańców, a przeprowadzone prace z pewnością wpłyną na zwiększenie komfortu użytkowników.

Poprawi się znacząco nie tylko estetyka samych budynków, ale i atrakcyjność całych sołectw. Projekt obejmować będzie gruntowną termomodernizację obiektów, wymianę źródeł ciepła oraz zagospodarowanie przylegających do remiz terenów. Wykorzystamy proekologiczne technologie, a ponadto zamontujemy odnawialne źródła energii.

Koszt tych inwestycji to łącznie 6.917.078,06 zł. Na projekty pozyskaliśmy 4.845.569,39 zł środków zewnętrznych z dwóch źródeł:

- 747.686,89 zł z funduszów unijnych, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach RIT Subregionu Północnego oraz
- 4.095.877,50 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

Jak więc łatwo wyliczyć, wkład własny naszego samorządu w realizację tych niezwykle ważnych dla miejscowości zadań to kwota 2.073.513,67 zł.

Koszt przebudowy remizy w Borowej wyniesie 4.112.678,06 zł. Prace zrealizuje firma Romex Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Zrębicach Pierwszych.

Za wykonawstwo strażnicy we Władysławowie odpowiedzialny będzie natomiast Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „MALINA” Marcin Malina z Popowa. W tym przypadku kwota uzyskana w przetargu wynosi 2.804.400,00 zł.

Do góry