Zaszczep się 1 sierpnia bez kolejki. Mobilny punkt szczepień w parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie

W najbliższą niedzielę 1 sierpnia 2021 roku w godz. 8:30 – 17:00 przy kościele parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Miedźnie na ulicy Ułańskiej 2a będzie działać mobilny punkt szczepień przeciw Covid-19.

Każdy chętny będzie miał możliwość zaszczepienia się jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson. Nie potrzebna jest rejestracja. Wystarczy przyjść do mobilnego punktu szczepień z dowodem osobistym.

Akcja powstała z inicjatywy Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka a wspierają ją śląscy arcybiskupi oraz biskupi Kościoła Katolickiego. Oprócz Miedźna szczepionkobusy pojawią się w tym dniu również w kolejnych jedenastu lokalizacjach na terenie województwa śląskiego. W regionie częstochowskim szczepionki w mobilnych punktach będą dostępne również w Opatowie, Wręczycy Wielkiej, Dąbrowie Zielonej oraz Kłomnicach.

Z prowadzonych przez nas statystyk, jak i danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że na 7518 obywateli zameldowanych na terenie gminy w dniu 30 lipca 2021 roku przynajmniej jedną dawką zaszczepiło się 3369 osób. W pełni zaszczepionych jest z kolei 3103 osób. W ujęciu procentowym jest to odpowiednio 44,8 proc. oraz 41,2 proc. zameldowanych mieszkańców.

W ogólnym ujęciu, w odniesieniu do powiatu kłobuckiego lokuje to naszą gminę w środku stawki, za Kłobuckiem – 46,6 proc., Przystajnią – 42,7 proc., Krzepicami – 42,2 proc. i Pankami – 41,6 proc. W dalszej kolejności są gminy: Popów – 41,0 proc., Lipie – 40,7 proc., Wręczyca Wielka – 39,9 proc. oraz zamykający zestawienie Opatów – 36,0 proc.

Biorąc jednakże pod uwagę statystyki w podziale na grupy wiekowe, Gmina Miedźno jest liderem szczepień w skali powiatu kłobuckiego wśród osób, które są najbardziej zagrożone zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, czyli powyżej 40. roku życia. W tej grupie wiekowej pełną ochronę przed drobnoustrojem uzyskało już 63,8 proc. zameldowanych mieszkańców. To aż 6 proc. więcej niż wynosi średnia dla całego powiatu kłobuckiego.

Największy odsetek zaszczepionych jest wśród naszych seniorów. Wśród osób powyżej 60. roku życia pełną ochronę uzyskało już 75,1 proc. zameldowanych mieszkańców. To również najwyższe wskaźniki w skali powiatu kłobuckiego w tej grupie wiekowej i aż 13,2 proc. więcej niż wynosi średnia dla powiatu kłobuckiego.

Jak podkreślają eksperci, w przypadku Covid-19 odporność populacyjna powinna zadziałać, jeśli 60-75 proc. populacji stanie się odpornych. Również w założeniach konkursów promowanych przez rząd pn. „Gmina na Medal” i „Najbardziej odporna gmina” założono docelowy próg na poziomie 67 proc. zaszczepień mieszkańców. Z przedstawionych wyżej danych wynika więc, że w grupie wiekowej 60+ (75,1 proc.) Gmina Miedźno stan ten osiągnęła. Biorąc pod uwagę także osoby w grupie 40+ (63,8 proc.) - bardzo szybko się do niego zbliża.

Nieco ujemny zatem wpływ na ogólny wynik poziomu zaszczepień na terenie gminy, wynoszący odpowiednio 44,8 proc. zameldowanych mieszkańców, które przyjęły jedną dawkę oraz 41,2 proc., które przyjęły dwie dawki, mają więc ludzie młodzi i dzieci. By zaszczepić swoje dzieci zdecydowało się do tej pory 7,9 proc. rodziców. Widać ponadto dokładnie, że w grupie wiekowej powyżej 20. roku życia odsetek zaszczepionej populacji spada z progu 63,8 proc. dla grupy 40+, do poziomu 53,6 proc. Jest to ponownie jeden z najwyższych wskaźników w powiecie kłobuckim. Nieco lepiej jest tylko w Gminie Kłobuck, gdzie wynosi on 55,3 proc. dla grupy 20+.

Serdecznie zapraszamy więc na niedzielną akcję zarówno mieszkańców Gminy Miedźno, jak i sąsiadujących samorządów. W szczególności osoby młode, które jeszcze nie zdecydowały się na szczepienia przeciwko Covid-19. Zaszczepienie się w tym czasie daję szansę na uzyskanie pełnej
odporności we wrześniu, kiedy to spodziewana jest kolejna fala pandemii. To dobry moment, by uzyskać odporność i skutecznie zablokować wzrost zachorowań i hospitalizacji.

Do góry