Złożenie wniosku na dowód osobisty w formie elektronicznej tylko do 26 lipca 2021 r.

Uprzejmie informujmy, że złożenie wniosku o dowód osobisty w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe jedynie do dnia 26 lipca 2021 r.

Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka, zastaną wyłączone.

Począwszy od 27 lipca, każdy ubiegający się o dowód będzie musiał osobiście złożyć wniosek o jego wydanie w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.

Więcej informacji na temat składania wniosków o dowód osobisty można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty.

Do góry