Zmarł Skarbnik Gminy Miedźno Andrzej Kluczny

19 listopada 2019 roku zmarł po długiej i ciężkiej chorobie Skarbnik Gminy Miedźno Andrzej Kluczny.

Andrzej Kluczny urodził w 25 maja 1971 roku w Kłobucku. Ukończył studia ekonomiczne na Politechnice Częstochowskiej. Od 1998 roku aktywnie działał w samorządzie gminy Miedźno. Przez cztery kolejne kadencje (w latach 1998 -2014) zasiadał w Radzie Gminy Miedźno, pełniąc w niej odpowiedzialne funkcje. W Radzie Gminy reprezentował sołectwo Ostrowy. W roku 2018 został wybrany do Rady Powiatu Kłobuckiego, reprezentując w niej okręg wyborczy nr 3 obejmujący gminy Miedźno i Popów.

Od 25 maja 2015 roku pełnił funkcję Skarbnika Gminy Miedźno. Objął ją w czasie trudnym dla gminy. Pełnił ją z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Na okres jego działalności przypadł okres zwiększonej aktywności inwestycyjnej Gminy. Wiązała się ona z budową kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją budynków Zespołów Szkół w Ostrowach nad Okszą i Miedźnie. Przyczynił się znacząco do zakupu dwóch nowych średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Miedźnie i Ostrowach nad Okszą. Wielką wagę przykładał do dziedzictwa historycznego Gminy Miedźno – położył ogromne zasługi dla upamiętnienia bitwy pod Mazówkami (Powstanie Styczniowe). Dopóki mógł, starał się przygotowywać nowe projekty i zadania. Był człowiekiem niezwykle koleżeńskim i życzliwym. Pozostawił po sobie trudną do zastąpienia pustkę. Osierocił żonę i trójkę dzieci.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 22 listopada 2019 roku o godzinie 13.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Ostrowach nad Okszą.

Niech odpoczywa w pokoju!

Do góry