Lokalne partnerstwo ds.wody

Informujemy, że w dniach 15 - 29 stycznia 2021 r. przeprowadzane będzie badanie ankietowe AK-R (Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym), prowadzone przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach

Obrazek przedstawia Informujemy, że w dniach 15 - 29 stycznia 2021 r. przeprowadzane będzie badanie ankietowe AK-R (Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym), prowadzone przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

GBS - PSR 2020 (podstawowe informacje o spisie rolnym)

spis rolny 2020

Tylko kilkanaście dni pozostało do zakończenia obowiązkowego spisu rolnego! Spisz się przez Internet:

https://spis.gov.pl/  lub zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99.

Więcej infirmacji znajduje się na stronach internetowych:


Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1329000753810317320

Facebook: https://www.facebook.com/StatKatowice/photos/a.112945123871173/158492309316454/

Klikam i wiem więcej o PSR 2020

obrazek przedstawia informacje dotyczace spisu rolnego 2020 r.

Rozpoczynamy konkurs „Klikam i wiem więcej o PSR 2020”.

Wejdź do aplikacji: https://bit.ly/33vZ1ji

i odpowiedz na pytania konkursowe.

10 pierwszych uczestników z największą liczbą punktów otrzyma atrakcyjne nagrody!

 

#LiczySięRolnictwo #PSR2020 #SpisRolny

Obrazek przedstawia datę Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
  • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
  • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
  • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

PODZIAŁ NA OBWODY ŁOWIECKIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE GMINY MIEDŹNO

PODZIAŁ NA OBWODY ŁOWIECKIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TERENIE GMINY MIEDŹNO

Ogłoszenia

Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

W związku z zamknięciem cmentarzy producenci i sprzedawcy chryzantem doniczkowych będą mogli otrzymać pomoc finansową

  Czytaj więcej Pomoc dla producentów i sprzedawców chryzantem

Informacja na temat sposobu realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od dnia 10 października 2020 r. istnieje możliwość realizacji...

  Czytaj więcej Informacja na temat sposobu realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Informacja nt. dopłat bezpośrednich i obszarowych w 2020 r.

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020,...

  Czytaj więcej Informacja nt. dopłat bezpośrednich i obszarowych w 2020 r.

Komunikat KRUS - Zasiłek opiekuńczy przedłużony o kolejne 14 dni!

Komunikat KRUS - Zasiłek opiekuńczy przedłużony o kolejne 14 dni!

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy został...

  Czytaj więcej Komunikat KRUS - Zasiłek opiekuńczy przedłużony o kolejne 14 dni!

Strona 1 z 19.