Drewniana kaplica w Mokrej z 1708 r.

Drewniana kaplica w Mokrej z 1708 r.
Drewniana kaplica w Mokrej z 1708 r.

Kościół w Mokrej św. Szymona i Judy Tadeusza w znajdujący się w pobliżu pomnika upamiętniającego bitwę z niemiecką dywizją pancerną, stoczonej 1 i 2 września 1939 r. w 1708 roku zbudowali zakonnicy jako wotum dziękczynne za wydany pomyślny wyrok przez Świętą Rotę dla konwentu w Kłobucku. Wyrok dotyczył egzempcji spod władzy klasztoru krakowskiego.

Drewniany kościół filialny św. Judy Tadeusza i Szymona Apostoła jest budowlą orientowaną, składającą się z niewielkiej prostokątnej nawy i mniejszego, zamkniętego trójbocznie prezbiterium. Zbudowany został na zrąb, oszalowany z zewnątrz deskami. Kościół posiada dwuspadowe dachy, kryte gontem i niewielką barokową wieżyczką na sygnaturkę na kalenicy u zbiegu nawy i prezbiterium.

Okna są prostokątne. Wewnątrz znajduje się niewielki chór muzyczny z prostym parapetem, wsparty na dwóch kolumnach. Ze skromnego wyposażenia zwraca uwagę barokowy ołtarz, zapewne z czasów budowy kościoła oraz fazowana belka tęczowa z barokową grupą pasyjną, składającą się z krucyfiksu oraz wyciętych z desek, polichromowanych płaskich figur Matki Boskiej i św. Jana. Na belce zachował się także rok budowy kościoła: 1708. 

adres: Mokra 181, 42-120 Miedźno