Zbiornik wodny w Ostrowach nad Okszą

zbiornik wodny w Ostrowach nad Okszą
zbiornik wodny w Ostrowach nad Okszą
zbiornik wodny w Ostrowach nad Okszą
zbiornik wodny w Ostrowach nad Okszą

Zbiornik wodny w Ostrowach nad Okszą został oddany w 2003 roku. Chcący cieszyć się wodami i urokami jeszcze dziewiczych okolic turyści z okolic gminy Miedźno, jak również sami mieszkańcy zjeżdżają się nad zbiornik wodny zlokalizowany w Ostrowach nad Okszą.

W 2010 roku zagospodarowana została działka położona bezpośrednio przy zbiorniku rekreacyjno-retencyjnym tak, aby spełniała funkcje rekreacyjno-turystyczne oraz stanowiła zaplecze dla potrzeb rekreacji wodnej. Zagospodarowana działka wyposażona jest w grille z zadaszeniem wraz z ławkami i stolikami, boisko do piłki plażowej, scenę z zadaszeniem, magazyn na sprzęt pływający oraz sanitariaty.

Inwestycja ta została zrealizowana dzięki środkom finansowym uzyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego i Odnowy Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dzięki wsparciu finansowemu ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2007-2013 w 2012 roku zagospodarowanie terenu przy zbiorniku zostało uzupełnione także o drewniany plac zabaw dla dzieci.

adres: 42-122 Ostrowy nad Okszą