Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zmiana funkcjonowania Urzędu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźno!

Informujemy, że od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania w Urzędzie Gminy Miedźno zostaje wprowadzony dla pracowników zmianowy system pracy. Urzędnicy podzieleni na grupy będą  pracować w następujących godzinach:

- pierwsza zmiana od 6.00 do 12.00;

- druga zmiana od...

  Czytaj więcej Zmiana funkcjonowania Urzędu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 18 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2020 r.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miedźno na dofinansowanie budowy studni wierconych w 2020 r.

Konsultacje projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 13 maja 2020 r. do 22 maja 2020 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla...

  Czytaj więcej Konsultacje projektów uchwał w sprawie gospodarki odpadami

Strona 1 z 66.