Urząd Gminy Miedźno informuje:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach komisji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno

<header>

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 11 grudnia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Miedźno w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno. Projekt stanowi załącznik do zarządzenia nr 109/2019 z dnia 26 listopada 2019 r.

</header>

...

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miedźno

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko pomocnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie

 

  Czytaj więcej Ogłoszenie o naborze

Strona 1 z 65.