Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 16 października 2019 r. do 28 października 2019 r. publiczne konsultacje projektów uchwał Rady Gminy Miedźno w sprawie uchwalenia statutów sołectw. Projekty te stanowią załączniki do z<link...</span>

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Informacja dot. odbioru śmieci w październiku br.

W związku z otrzymanym oświadczeniem z dnia 01.10.2019 r. od firmy PZOM Strach Sp. z o. o. Sp. k., w październiku śmieci mogą zostać nieodebrane od mieszkańców Gminy Miedźno. Za niedogodności przepraszamy i prosimy o zgłaszanie takich przypadków do Urzędu.


  Czytaj więcej Informacja dot. odbioru śmieci w październiku br.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

 Wójt Gminy Miedźno ogłasza konkurs na stanowisko 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

 

Organ prowadzący szkołę:

Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

 

Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

Zespół Szkolno–Przedszkolny w Miedźnie ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno...

  Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

Wezwanie o zgłoszenie się podwykonawców realizujących termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w...

Wzywa się do zgłoszenia podwykonawców konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TERMOBUD W. Połacik, R. Bodanko Spółka Jawna z siedzibą: ul. ROCHA nr 219B, 42-202 CZĘSTOCHOWA - Liderem Konsorcjum i

Rencraft Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Jagiellońska 94c, 85-027...

  Czytaj więcej Wezwanie o zgłoszenie się podwykonawców realizujących termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

Strona 1 z 64.