Urząd Gminy Miedźno informuje:

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Wójt Gminy Miedźno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która...

  Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert

Konsultacje Projektu Uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  Czytaj więcej Konsultacje Projektu Uchwały

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Zmiana terminu dyżuru mecenasa Juranda Śliwki

Informujemy, że dyżur mecenasa Juranda Śliwki z dnia 19 marca br. (wtorek), jest przeniesiony na środę - 20 marca br. w godz. 8:00 - 13:00.


Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

  Czytaj więcej Zmiana terminu dyżuru mecenasa Juranda Śliwki

Strona 1 z 60.