Urząd Gminy Miedźno informuje:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla...

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 30 listopada 2020 r. do 9 grudnia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Wójt Gminy Miedźno ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w...

  Czytaj więcej Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku

Obwieszczenia w sprawie polowań

Wójt Gminy Miedźno podał do publicznej wiadomości plany polowań zbiorowych organizowanych na terenie Gminy Miedźno od listopada 2020 do lutego 2021 roku.

  Czytaj więcej Obwieszczenia w sprawie polowań

Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miedźno

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 21 listopada 2020 r. do 1 grudnia 2020 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miedźno.

  Czytaj więcej Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Miedźno

Strona 1 z 67.