Urząd Gminy Miedźno informuje:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadana publicznego z zakresu pomocy społecznej - zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z gminy Miedźno

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

  Czytaj więcej Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Informacja o debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY MIEDŹNO za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Miedźno  przedstawia Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy Miedźno za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W...

  Czytaj więcej Informacja o debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY MIEDŹNO za 2018 rok

Informacja dot. Wyboru Ławników 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie i Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie zwrócił się pismem nr Adm-0130-5.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. do Rady...

  Czytaj więcej Informacja dot. Wyboru Ławników 2020-2023

Strona 1 z 61.