Informacja dot. Wyboru Ławników 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Częstochowie i Sądzie Okręgowym w Częstochowie, Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie zwrócił się pismem nr Adm-0130-5.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. do Rady Gminy Miedźno z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

– do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 1, w tym do Sądu Pracy – 0

– do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 1, w tym do Sądy Pracy – 1

 

Dodatkowe informacje w załącznikach.

Do góry