Konsultacje Projektu Uchwały

Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w dniach: od 8 kwietnia 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia nr 44/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. Uwagi do projektu uchwały należy przekazać w formularzu dołączonym do ogłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] Uwagi, które wpłyną po dniu 30 marca 2019 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry