Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

Wójt Gminy Miedźno przeprowadza w okresie od 20 czerwca 2022 r. do 29 czerwca 2022 r. publiczne konsultacje projektu uchwały w sprawie w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Projekt uchwały stanowi załącznik do zarządzenia 50/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.

Uwagi do projektu należy przekazywać na formularzu dołączonym do zarządzenia bezpośrednio do Urzędu Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] .

Uwagi, które wpłyną po dniu 29 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowo zakres i formę konsultacji określa Uchwała nr 348/L/2010 Rady Gminy Miedźno z 29 października 2010 r.

Do góry