Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok szkolny 2020/2021

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie ogłasza nabór wniosków na stypendium szkolne.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej należy składać od dnia 1 września 2020 r. do dnia 15 września 2020 r. a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych do 15 października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie, ul. Ułańska 25.

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego wynosi 528,00 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.

Wnioskodawcy przedstawiają informację o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku tj. za miesiąc sierpień 2020 r.   
Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur (wystawionych na wnioskodawcę lub ucznia/słuchacza) za poniesione wydatki na cele edukacyjne.


Wnioski i informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać od dnia 24.08.2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnie ul. Ułańska 25

Tel. 34 311 40 00

Do góry