Wezwanie o zgłoszenie się podwykonawców realizujących termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie

Wzywa się do zgłoszenia podwykonawców konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe TERMOBUD W. Połacik, R. Bodanko Spółka Jawna z siedzibą: ul. ROCHA nr 219B, 42-202 CZĘSTOCHOWA - Liderem Konsorcjum i

Rencraft Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Jagiellońska 94c, 85-027 Bydgoszcz– Partnerem Konsorcjum

którym ww. Firmy nie zapłaciły należytego wynagrodzenia przy realizacji inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie w systemie zaprojektuj i wybuduj” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do góry